Zpíváme bez hranic

ZPÍVÁME BEZ HRANIC
Informace o projektuProjekt „Zpíváme bez hranic“ je samostatný projekt česko-rakouské spolupráce, který doplňuje Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila. Proběhne ve dnech 31.8. – 1.9.2019 v Lednici, Wilfersdorfu, Mikulově a Valticích. Projektovými partnery jsou Spolek a pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov a Kultur-und Tourismusverein Lichtenstein Schloss Wilfersdorf a Kirchenchor Wilfersdorf.


Cílem projektu jsou společné koncerty českých a rakouských sborů v regionu Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Projekt přispívá ke kulturní výměně, rozšíření sborového zpěvu a k rozvoji cestovního ruchu v obou regionech. Dochází ke vzájemné spolupráci obou spolků, která bude rozvíjena i v dalších letech.


Výstupy projektu (podrobné informace budou zveřejněny v programech a propagačních materiálech):
31. srpna 2019 – vystoupení sborů v Lednici
31. srpna 2019 – vystoupení sborů ve Wilfersdorfu
1. září 2019 – vystoupení sborů v Mikulově a Valticích.


Zdroje financování:
Celkové výdaje projektu : 20 467,20 EUR
Finanční příspěvek z EFRR : 17 397,12 EUR
Finanční příspěvek žadatele (spolek Virtuosi di Mikulov) : 3 070,08 EUR


Číslo projektu:
KPF-02-116


Název programu:
Interreg, Rakousko- Česká republika, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond malých projektů Rakousko-Česká republika


Název projektu:
Zpíváme bez hranic