PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM DOBRÝ ROK 2019.
TĚŠÍME SE NA VŠECH KONCERTECH I TRADIČNÍM FESTIVALU PĚVECKÝCH SBORŮ KAMPANILA.