Pěvecký sbor VIRTUOSI di MIKULOV vznikl v roce 1996 a za dobu své existence si vybudoval pevnou pozici nejen v mikulovském kulturním životě, ale i po celém jihomoravském regionu. Sdružení amatérských zpěváků z Mikulova a širokého okolí od svého počátku vždy vede profesionální sbormistr (Martin Franze, Zuzana Pirnerová, Martina Kirová, Jan Svoboda, Petr Špaček a Tereza Toufarová).

V rámci četné spolupráce s dalšími vokálními uskupeními, orchestry, sólisty a dirigenty sbor Virtuosi di Mikulov uvedl množství stěžejních mší a oratorií (Svatební košile A. Dvořáka, Janáčkovu Glagolskou mši, Verdiho Requiem, oratorium Carmina Burana C. Orffa, Vánoční oratorium C. Saint-Saënse, Rybovu Českou mši vánoční a mnohé další). Vedle slavných sborových skladeb soubor pravidelně uvádí i díla současných českých autorů (Zdeněk Lukáš, Zdeněk Král, Petr Eben aj.).

Důležitým počinem sboru v kulturním životě domovského města je každoroční organizace Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Kampanila, který v roce 2018 oslavil své 20. výročí. Na festival se pravidelně sjíždějí smíšené a dětské sbory mezinárodního renomé a profesionální orchestry pod taktovkou českých i zahraničních dirigentů.


SBORMISTR

MARTIN FRANZE studoval na brněnské konzervatoři dirigování u Evžena Holiše a je absolventem v oboru sólový zpěv (ped. vedení Irena Hýlová). Na Janáčkově akademii múzických umění je absolventem v oboru dirigování sboru (ped. vedení doc. Lubomír Mátl). První pěveckou praxi získal v komorním sboru Iuventus Svitavy (sbormistryně Věra Burešová), byl členem Českého filharmonického sboru Brno a jako zpěvák i dirigent spolupracoval s mnoha dalšími soubory.